Značajna presuda Vrhovnog Suda

14 januar, 2010

Petočlano sudsko veće (tri sudije iz EULEX-a i dve kosovske sudije) Vrhovnog suda je, 12. januara, izdalo presudu kojom su okončani svi nerešeni krivični predmeti, koji su na tom stepenu nasleđeni od UNMIK-a.

Neki od nasleđenih predmeta tiču se krivičnih dela koja su izvršena pre više od deset godina.

Ovi postupci su bili vezani za žalbe u drugom stepenu, trećem stepenu, i zahteve za zaštitu zakonitosti. Optužbe u ovim krivičnim predmetima obuhvataju ratne zločine, pranje novca, organizovani kriminal, teroristička dela, prihvatanje mita, itd. U međuvremenu, EULEX-ova ekipa u Vrhovnom sudu je radila i na primvremenim žalbama u vezi sa ostalim nerešenim predmetima sa celog Kosova.

Predsednik Veća EULEX-ovih sudija, Maria Đuliana Ćivinini, izjavila je da ovo predstavlja veoma bitan korak za EULEX. „Redukcija takozvanog ‘UNMIK-ovog nasledstva’ je bila jedan od naših prioriteta, otkada je EULEX postigao Početni operativni kapacitet, u decembru 2008. godine, i izvršena je u dobroj saradnji sa kosovskim sudijama. Takođe nam je zadovoljstvo da istaknemo da se i od svih ekipa EULEX sudija na nivou okružnih sudova očekuje da dostignu ovaj bitan korak u bliskoj budućnosti,” izjavila je G.đa Ćivinini.

Prvo suđenje u Vrhovnom sudu, na kojem je učestvovao EULEX, održano je 10. marta 2009. godine, a prva presuda je izrečena 12. marta 2009. godine.
Pet krivičnih sudija iz EULEX-a, 2 pravna službenika i 1 pravni savetnik za krivična pitanja, trenutno rade u Vrhovnom sudu, zajedno sa ekipom ostalih međunarodnih i lokalnih kolega i pomoćnog osoblja.

 

Press Contacts:

Christophe Lamfalussy, Head of EULEX PPIO, +377 44 960 109
Kristiina Herodes, Justice Spokesperson, +377 44 702 689