Sudjenje A.K. odlozeno za 2. mart

23 februar, 2010

Danas je presedavajući sudija Okružnog suda u Prištini odlučio da sudjenje A.K. odloži do 2. marta 2010. godine u 10:00 časova.

Sudjenje je odloženo jer se optuženi nije pojavio na pretresu i zbog nedostupnosti lokalnog sudije.

Juće je presedavajući sudija izdao nalog za hapšenje g-dina A.K. ali do sada Policija Kosova nija bila u mogućnosti da sprovede hapšenje.

Prisustvo optuženog je obavezno, kao prva i glavna forma proceduralne garancije za samog optuženog. Osnovni princip vladavine prava je pravo svakog optuženog na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku. Svako je nevin dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona pred nezavisnim i nepristrasnim sudom.

A.K. je optužen za učešće u masi koja je sprovela krivično delo; učešće u grupi koja je ometala službena lica od obavljanja svojih dužnosti i pozivanja na otpor povodom događaja u Prištini u februaru 2007. godine.

„EULEX je na Kosovu kako bi ojačao vladavinu prava. Deo misije se odnosi na poboljšanje i jaćanje kosovskog pravosuđa kako bi ono postalo u potpunosti multietničko, nezavisno, slobodno od političkog uticaja i sposobno za vođenje pravičnih suđenja u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim evropskim praksama. Sudjenje g-dinu A.K. pokazuje posvečenost EULEX-a da se pravda deli na efikasan, pravičan i nezavistan način“, rekla je Kristiina Herodes, EULEX portparol za pravosuđe.