Suđenje Aljbinu Kurtiju odloženo do 13. aprila 2010. god.

02 mart, 2010

Predsedavajući sudija u Okružnom sudu u Prištini odlučio je danas da odloži suđenje g. Aljbinu Kurtiju do 13. aprila 2010. god.

Razlozi odlaganja su sledeći: Okružni sud u Prištini nije uspeo da zameni člana sudskog veća koji se razboleo, i advokata dodeljenog po službenoj dužnosti, g. Ramiz Krasnići se nije pojavio u sudu, čime nije izvršio svoje službene dužnosti.

Nažalost, ovo pokazuje kontinuiranu slabost kojom bi institucije vladavine prava trebalo sa se pozabave u okviru lokalnog pravosuđa ukoliko Kosovo zeli da postigne evropske standarde.

Predsedavajući sudija je odlučio da odredi novog advokata po službenoj dužnosti, g. Musu Dragušu, koji će braniti g. Aljbina Kurtija.

Vladavina prava u svakom savremenom, demokratskom društvu zasnovana je na jednom ključnom načelu: da je svako jednak pred zakonom. Niko nije iznad zakona i svako ko je optužen za krivično delo ima jasno i osnovno pravo da se brani pred sudom. Kao načelna stvar, pravično suđenje postoji da bi se proverilo da li je krivično gonjenje pravično sprovedeno, tj. da se pred nezavisnim i nepristrasnim sudom proveri da li je predmet dovoljno potkrepljen da bi se dokazalo da je neko kriv ili nevin.

Predmet g. Kurtija je nasleđen od UNMIK-a i predstavlja uobičajen sudski predmet koji se mora rešiti kao i svaki drugi predmet. Sudstvo to jednostavno ne može ignorisati. Osim toga, predmet g. Kurtija je jedan od poslednjih sudskih predmeta na nivou Okružnog suda koji su nasleđeni od UNMIK-a.

Gospodin Kurti je optužen da je učestovao u grupi koja je izvršila krivično delo; da je učestvovao u grupi koja je ometala službena lica u vršenju službenih dužnosti i pozivao na pružanje otpora. Ova tri dela su navodno izvršena tokom demonstracija održanih 10. februara 2007. god. u Prištini.

Tužilaštvo zastupa domaći tužilac iz Specijalnog tužilaštva (STK).