Presuda u slučaju Labske grupe

02 oktobar, 2009

Danas je, u Okružnom Sudu u Prištini, mešovita komisija, koju su činili jedan sudija sa Kosova i dvoje sudija EULEX-a donela sledeću odluku na suđenju o ratnom zločinu u slučaju takozvane “Labske grupe”:

Proglašava se da je L.G. kriv za ratne zločine kroz nehuman tretman civilnih pritvorenika i ratne zločine kroz fizičko zlostavljanje i mučenje civilnih pritvorenika. L.G. je osudjen na 6 godina zatvora.

Proglašava se da je N.M. kriv za ratne zločine kroz nehuman tretman civilnih pritvorenika i ratne zločine kroz fizičko zlostavljanje i mučenje civilnih pritvorenika. N.M. je osudjen na 3 godine zatvora.

Proglašava se da je R.M. kriv za ratne zločine kroz nehuman tretman civilnih pritvorenika i ratne zločine kroz fizičko zlostavljanje i mučenje civilnih pritvorenika. R.M. je osudjen na 4 godine zatvora.

Optužbe su bile sledeće:

Tačka 5 - Od oktobra 1998 godine pa do kraja aprila 1999 godine, L.G., N.M. i R.M., delujući u sprezi sa ostalim neidentifikovanim pojedincima u zajedničkom krivičnom poduhvatu, naložili su i sudelovali u uspostavljanju i sprovođenju nehumanog tretmana nad Kosovskim Albancima pritvorenim u pritvorskom centru u selu Lapaštica, tako što su te civilne pritvorenike izložili nehumanim uslovima, lišavajući ih adekvatnih higijenskih uslova, hrane i vode, i neophodnog medicinskog tretmana. Nehumani tretman nad civilnim pritvorenicima prouzrokovao je značajnu patnju i predstavljao je narušavanje telesnog integriteta i zdravlja pritvorenih lica i činio je primenu mera zastrašivanja i terora.

Tačka 8 - Od oktobra 1998 godine do kraja aprila 1999 godine, L.G., N.M. i R.M., delujući u sprezi sa ostalim neidentifikovanim pojedincima, i u zajedničkom krivičnom poduhvatu, naložili su i sudelovali u fizičkom zlostavljanju i mučenju Kosovskih Albanaca pritvorenih u pritvorskom centru u selu Lapaštica, u pokušaju da silom nateraju te pritvorenike da priznaju akte nelojalnosti prema OVK.

Tačka 9 - Od maja 1999 godine do juna 1999 godine, L.G., N.K. (sada pokojni) i R.M., delujući u sprezi sa ostalim neidentifikovanim pojedincima, i u zajedničkom krivičnom poduhvatu, naložili su i sudelovali u fizičkom zlostavljanju i mučenju Kosovskih Albanaca pritvorenih u pritvorskom centru u selu Koljić, u pokušaju da silom nateraju te pritvorenike da priznaju akte nelojalnosti prema OVK. [Tužilac je zatražio da ova tačka bude povučena].

Tačka 14 - Od 2-og avgusta 1998 godine do kraja septembra 1998 godine, N.M. i R.M., delujući u sprezi sa ostalim neidentifikovanim pojedincima, i u zajedničkom krivičnom poduhvatu, naložili su i sudelovali u fizičkom zlostavljanju i mučenju M.S, šumara Srpske nacionalnost, koji je bio pritvoren u pritvorskim centrima u selima Bare, Bajgora i ostalim okolnim lokacijama u zoni reke Lab, u pokušaju dag a nateraju da prizna dela počinjena protiv OVK ili da pruži obaveštajne informacije.

7-og jula 2009 godine započelo je ponovno suđenje protiv optuženih L.G, N.M. i R.M. u Okružnom Sudu u Prištini. Dokazni postupak ponovnog suđenja sproveden je tokom dvanaest saslušanja. Slučaj je bio u nadležnosti tužioca iz EULEX-a.

Slučaj je bio istražen tokom 2001 i 2002 godine i prvo suđenje bilo je održano tokom 2003 godine, kojom prilikom su donete presude i izrečene kazne. Presudom Vrhovnog Suda Kosova iz 2005 godine zatraženo je ponovno suđenje i ponovno izricanje kazni.