Klompenhauver se sastaje sa premijerom Taćijem

25. maj 2010

Iv de Kermabon (levo) i Kis Klompenhuver (sredina) tokom njihovog sastanka sa Premijerom Tačijem (desno)
 

 

Kes Klompenhauver, Komandant za civilne operacije Evropske unije, sastao se danas sa kosovskim premijerom Hašimom Taćijem. Iv de Kermabon, šef Misije EULEX-a bio je u pratnji Klompenhauvera.

„Imao sam veoma koristan sastanak sa premijerom. Tokom celog razgovora naglašavali smo potrebu za kontinuiranom saradnjom između vlade i EULEX-a.“ – rekao je Klompenhauver.

Premijer Taći je izrazio svoju i Vladinu odlučnost da povećaju borbu protiv korupcije i za uspostavljanje vladavine prava, bez obzira na etničku ili političku pripadnost. „Tesno sarađujemo sa EULEX-om koji pomaže Kosovu da ostvari napredak u izgradnji institucija vladavine prava koje funkcionišu na odgovarajući način.“

 
Ostale slike:
 

Obe strane su se složile oko bliskog partnerstva koje obuhvata kosovske institucije, za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kosovske institucije bi mogle da preuzimaju vodeću ulogu kroz, između ostalog, Radnu grupu za borbu protiv korupcije.

Klompenhauver, koji se nalazi u trodnevnoj poseti Kosovu, odgovoran je za sve civilne misije širom sveta, kao što je EULEX, na osnovu zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Press Contacts

Karin Limdal, Head of EULEX PPIO, +386 78 (0)43 6350