Presuda u predmetu A.K.

14 jun 2010

Danas je u Okružnom sudu u Prištini sudsko veće sastavljeno od strane jednog kosovskog sudije i dvoje EULEX sudija izdalo sledeću presudu u takozvanom predmetu A.K.:

A.K. se proglašava krivim zbog učešća u grupi koja je ometala službena lica u obavljanju svojih službenih dužnosti  tokom demonstracija održanih 10. februara 2007. godine. A.K. je osuđen na 9 meseci zatvora, ali je odmah oslobođen imajući u vidu da je toliko vremena već proveo u pritvoru do sada.

Tužilaštvo je povuklo prvu i treću optužbu tokom procesa, naime učešće u gomili koja je izvršila krivični prekršaj i pozivanje na otpor.

Suđenje A.K. je obnovljeno/ponovo započelo 15. februara 2010. godine međutim nekoliko puta do sada je odloženo.

Tužilaštvo je zastupalo lokalni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova.

EULEX pozdravlja dobar rad Kosovske policije, lokalnog tužilaštva i lokalnog sudstva u ispunjavanju svojih obaveza, čime su pomogli jačanju vladavine prava na Kosovu.