Izjava šefa EULEX-a u vezi sa sudom u Mitrovici

13. jul 2010.

Šef misije EULEX, Iv de Kermabon, izdao je sledeće saopštenje u vezi sa povratkom kosovskih Albanaca i kosovskih Srba sudija i tužilaca u Okružni sud u Mitrovici:

’’Kako se razgovori između svih relevantnih strana nastavljaju, lokalne sudije i tužioci se 15. jula neće vratiti u Okružni sud u Mitrovici. Zapravo, još uvek nije određen datum za to. Za sada, sud delimično funkcioniše samo sa EULEX-ovim sudijama i tužiocima.

Još jednom, ja moram da ponovim da postoji hitna potreba za obnavljanjem pune funkcionalnosti mitrovačkog Okružnog suda i najbolji način da se krene napred jeste pronalaženje rešenja u saradnji sa svim relevantnim stranama.

Najvažnije je da svi, nezavisno od etničke pripadnosti, imaju slobodan i fer pristup pravosuđu. Potpuno funkcionisanje suda je pitanje hitnosti i osnovnih ljudskih prava.