Sudija Okružnog suda osuđen za primanje mita

Priština, 14. jul 2010.

Mešoviti panel sudija uključujući i EULEX-ovog sudiju u Opštinskom sudu u Prizrenu je 14. jula proglasio krivim E.H. za primanje mita tokom njegovog rada kao sudija u Okružnom sudu u Prištini od 2005. do 2007.

E.H. je proglašen krivim za primanje najmanje 53,000 evra, auto tipa Volkswagen Caddy za svog sina, kao i druge količine novca od V.A. da bi ili oslobodio A.A. i/ili B.A., koji su obojica bili optuženi za ubistvo, ili, ukoliko budu proglašeni krivim odredi nesrazmerno blagu kaznu.

Osuđeni je počinio krivično delo, primanje mita, po članu 343 (1) Privremenog krivičnog zakona Kosova. E.H. je osuđen na 4 godine zatvora. Sud je takođe naložio i novčanu kaznu od 10,000 evra u skladu sa članom 54 (2) Krivičnog zakona Kosova.

Kada je u pitanju zatvorska kazna u skladu sa članom 73. Krivičnog zakona Kosova biće uzeto u obzir vreme koje je E.H. proveo u kućnom pritvoru od 27. juna do 24. septembra 2008.