Pretresi u vezi sa telekomunikacionom licencom

Priština, 15. jul 2010.

Izvršna Policijska Jedinica EULEX-a, zajedno sa Timom Kosovske Policije za Borbu Protiv Korupcije trenutno sprovodi pretres na osam lokacija. Tri lokacije su u Prištini, dok je ostalih pet lokacija u Peći.
Pretresi su u vezi sa finansijskim pitanjima i pitanjima korupcije u vezi sa telekomunikacionom licencom.

Razlog za sprovođenje ove istrage je transfer telekomunikacione licence za MOVM (Mobilnog Operatera Virtuelne Mreže) tokom 2007 i 2008 godine između kompanija Dardafon LLC; Dardafon.NET.LLC i PTK, za koji se sumnja da je sproveden pod nezakonitim okolnostima.

Kao posledica toga, u toku je pretres kancelarija kompanija Dardafon LLC; Devolli company group Sh.p.k i kompanije Z mobile, kao i privatnih mesta stanovanja predstavnika tih kompanija.

Pored toga, u toku je pretres nekih kancelarija PTK, kancelarije Glavnog Izvršnog Službenika i njegovog privatnog mesta stanovanja. Ovi pretresi su takođe povezani sa drugom istragom o korupciji.

Pred-pretresni sudija EULEX-a naložio je sprovođenje pretresa.

Tekuća istraga sprovodi se pod nadzorom Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova (KSTK)