Dodatne optužbe protiv guvernera Centralne banke Kosova

Priština, 29. jul 2010.

Danas je kancelarija Specijalnog tužilastva proširila istragu protiv guvernera Centralne banke Kosova dodatnim optužbama za ’’zloupotrebu službenog položaja’’ i ’’primanje mita’’. Ovaj slučaj se odnosi na izdavanje dozvola za rad u vezi sa osiguravajućim društvima u periodu od 2006. do 2008.