KNLSM postaje Odeljenje za sudsku medicinu (OSM)

Priština, 23. august 2010.

Nakon što je Skupština Kosova usvojila novi zakon, naziv Kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu (KNLSM) promenjen je u Odeljenje za sudsku medicinu (OSM). OSM, koje radi u sklopu Ministarstva Pravde, je reorganizovano nakon što je izvršena detaljna analiza potreba za razvojem sudske medicine na Kosovu.

Ova promena je rezultirala iz potrebe da se sjedine i reformišu svi resursi i prakse sudske medicine na Kosovu. Mandat OSM -a ostaje isti po pitanju operacija u nalaženju nestalih osoba i pružanju usluga sudske medicine. Međutim, dodate su neke nove nadležnosti, od kojih se jedna odnosi na dalji razvoj lokalnih forenzičkih kapaciteta.

OSM je osnovano na osnovu Zakona o osnivanju Odeljenja za sudsku medicinu. Ovim zakonom je Odeljenju za sudsku medicinu dat mandat nadležnog javnog tela, koje je odgovorno da pruža usluge sudske medicine i ekspertizu u medicinskom istraživanju smrti. Ovo uključuje potragu, lociranje, ekshumaciju, autopsiju i identifikaciju ljudskih ostataka vezanih za oružani konflikt na Kosovu i period nakon njega, kao i povratak telesnih ostataka njihovim porodicama.

Pored toga, OSM pomaže pravosudnom sistemu u sakupljanju suštinskihi informacija i potencijalnih dokaza za slučajeve osumnjičenih neprirodnih smrti i optužbi za seksualno napastvovanje.

Kao i u okviru KNLSM, EULEX ima ekipu posvećenih eksperata za sudsku medicinu i nestala lica koji rade u OSM.