Pretresi u vezi sa slučajevima organizovanog kriminala

Prišitna, 30 .09.2010

Danas je Uprava kosovske policije za privredni kriminal i korupciju iz regiona Gnjilana izvršila pretres u preduzeću PPMD u Štrpcu. Pretres je povezan sa krivičnom istragom u vezi sa pranjem novca, utajom poreza i organizovanim kriminalom.

Pretres je naložio predpretresni sudija EULEX-a iz Okružnog suda u Prištini.

Specijalno tužilaštvo Kosova (STK) vodi istragu.