Praćenje promena u oblasti vladavine prava

Prišitna, 27.10.2010

EULEX je danas bio domaćin radionice pod nazivom „Programski pristup i građansko društvo: Dostignuća i izazovi“, tokom koje je bilo razgovora o napretku i nedostacima u kosovskim institucijama vladavine prava. Događaj koji je organizovala Programska kancelarija EULEX-a deo je njenih napora da se obezbede transparentnost i odgovornost u radu a prisustvovali su predstavnici preko 35 nevladinih organizacija.

Predstavnici građanskog društva su upoznati sa mehanizmom praćenja koji služi za ocenu napretka u institucijama vladavine prava, a koji je sredstvo koje EULEX koristi u svojim tromesečnim izveštajima i deo njegovog suštinskog mandata nadgledanja, podučavanja i savetovanja (NPS).

Tromesečni izveštaji EULEX-a podvlače napredak, ili nedostatak istog, u primeni akcionih fišea NPS. Ti fišei predstavljaju mere oko kojih je postignuta zajednička saglasnost sa domaćim institucijama u cilju razvoja vladavine prava na Kosovu.

„Puno toga je postignuto, ali sam u potpunosti svestan da ostaje još puno toga da se uradi. Moja namera je da tesno sarađujem sa onima koji su spremni da mi daju savet i podršku da postizanje svoju misiju, misiju koja je preduzeta za dobrobit svih ljudi na Kosovu.“ – konstatovao je Ksavijer de Marnjak, koji je preuzeo funkciju šefa EULEX-a 15. oktobra.

Radionica je uspostavila 3 radne grupe – policija, pravosuđe i carina – u kojima su zvaničnici EULEX-a sa svojim kolegama iz domaćih institucija razgovarali o budućim izazovima.

„Vaše prisustvo danas i dobro uspostavljen dijalog koji postoji između nas činjenični su dokaz naše posvećenosti tome da EULEX ostane otvoren i transparentan. Uvereni smo da transparentnost postoji zajedno sa odgovornošću naše Misije. Mehanizam praćenja NPS se poima kao korak napred u tom pravcu.“ – rekao je Alesio Zukarini, šef Programske kancelarije EULEX-a.

Ovo je treća takva radionica koju je organizovao EULEX a tokom koje su zvaničnici Misije i građansko društvo razgovarali kako o napretku, tako i o nedostacima u kosovskim institucijama vladavine prava.

Izveštaj o Mehanizmu praćenja i slike sa događaja možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000262.php