Presuda u predmetu N.D. i A.A.

10.11.2010

Danas je mešovito veće dvoje EULEX-ovih i jednog kosovskog sudije iz Okružnog suda u Prištini, okrivljene N.D. i A.A. proglasilo krivim za izvršeno krivično delo pronevera u vršenju službe.

Ukupna kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci izrečena je N.D.

Ukupna kazna zatvora u trajanju od šest meseci izrečena je A.A.

Međutim, kazne izrečene protiv N.D. i A.A. su uslovne i neće se izdržavati ukoliko okrivljeni ne izvrše drugo krivično delo u periodu od dve godine.

Osim toga, N.D. i A.A., kumulativno i zajedno, dužni su da isplate nadoknadu oštećenoj strani, koju predstavlja Ministarstvo pravde.

Tužilaštvo je predstavljao domaći tužilac iz Okružnog suda u Prištini.

Stranama je dozvoljeno da podnesu žalbu na presudu u roku od petnaest dana od dana uručenja primerka presude. Žalba se mora najaviti u roku od osam dana od objavljivanja presude.

Ceo tekst izcricanja presude može se naći na sledećem linku:

http://www.eulex-kosovo.eu/docs/justice/judgments/criminal-proceedings/DCPrishtina/Nexhat-Daci/img-Y101510-0001.pdf