Presuda u predmetu B.S., M.U. N.Š. i Č.B.

26.11.2010

Danas je veće od dvoje EULEX sudija i jednog Kosovskog sudije Okružnog suda u Prištini proglasilo krivim optužene M.U. i N.Š. za krivično delo neodgovornih ekonomskih aktivnosti. B.S. je proglašen krivim za krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili autoriteta. Č.B je oslobođen.

B.S. je osuđen na tri godine i četiri meseca zatvora. Iznos od 60.000 eura je konfiskovan i biće prebačen Trezoru Kosova.

Kazna zatvora od dve godine i dva meseca je izrečena M.U. i N.Š. Međutim, izvršenje presude za oba osuđena je odloženo i kazna se neće izvršiti ukoliko optuženi ne počine neko drugo krivično delo u periodu od četiri godine.

Osuđena lica će platiti troškove suđenja u odnosu broja održanih ročišta.

Tužilaštvo je predstavljao lokalni tužilac Kosovskog specijalnog tužilaštva.

Sve strane imaju pravo žalbe protiv presude u roku od petnaest (15) dana od datuma prijema kopije presude. Žalba se mora najaviti u roku od najviše osam dana od datuma presude.