Šef EULEX misije će posetiti Tiranu

1. decembar 2010.

Ksavijer de Marnjak, šef EULEX-a na Kosovu, će posetiti Tiranu 2. i 3. decembra 2010. godine, po prvi put u svojstvu šefa misije.

Tokom ove uvodne posete, de Marnjak će se sastati sa albanskim ministrima za pravosuđe, unutrašnje poslove i finansije. Ova poseta je samo jedna u nizu, koji takođe uključuje posete Beogradu, Skoplju i Podgorici i predstavljaja mogućnost da se razmotre pitanja koja se odnose na borbu protiv ozbiljnog kriminala u regionalnom kontekstu i ostala pitanja koja se odnose na vladavinu prava u koja je EULEX uključen.