Najnovije informacije o predmetu klinike Medicus

12. novembar 2010.

EULEX može da potvrdi da se optužnice u vezi sa predmetom „Medicus“ nalaze u Okružnom sudu u Prištini i čekaju na potvrdno ročište. EULEX komentariše sledeće:

Optužnice su podignute jedna 15. i druga 20. oktobra 2010. god. Pet lica su optužena za krivična dela trgovine ljudskim organima, organizovani kriminal i zloupotrebe službenih ovlašćenja, dok su dva lica optužena za nezakonito obavljanje medicinskih delatnosti.

Među okrivljenima ima više doktora i jedno lice koje je ranije radilo na višem nivou u Ministarstvu zdravlja.

Specijalno tužilaštvo Kosova (STK) je podnelo zahtev sudu da se te dve optužnice spoje.

Ovaj predmet se tiče međunarodne trgovine organima u klinici „Medicus“ u Prištini. „Donatori“ i primaoci organa bili su različitih nacionalnosti.

Još dva lica su predmet interpolovih naloga za hapšenje.

Slučaj su pokrenuli kosovski i UNMIK-ovi policajci novembra 2008. god. Izvršni službenici policije EULEX-a nastavili su istragu pod nadzorom STK. Sudije EULEX-a su dodeljene predmetu.