EULEX-ova izjava povodom izveštaja Saveta Evrope o trgovini organima

Priština, 28 Januar 2011

Misija vladavine prava na Kosovu, EULEX, veoma ozbiljno shvata navode koje je u nedavnom izveštaju Saveta Evrope izneo Dik Marti. EULEX poseduje kapacitet, stručnost, lokaciju i nadležnost da izvrši sudsko ispitivanje. Mi smo spremni, voljni i u mogućnosti da preuzmemo tu odgovornost. Tužioci EULEX-a su, kao početni tehnički korak, otvorili preliminarnu istragu.

EULEX poziva sve relevantne organizacije i pojedince, uključujući Dika Martija, da iznesu sve dokaze koje imaju u pogledu tih ozbiljnih otpužbi. Razumemo zabrinutost u pogledu zaštite svedoka u regionu, ali smo potpuno uvereni u svoju jedinicu za zaštitu svedoka. Iskustvo je već pokazalo da je ista u stanju da rešava visokoosetljive slučajeve. Kao misija vladavine prava, mi radimo na osnovu činjenica i dokaza. Bez dokaza ne može doći do krivičnog gonjenja. Ako dobijemo takve informacije, naši tužioci su spremni da odmah krenu sa radom.