Odluka sa pretpretresnog saslušanja u predmetu Medikus

Priština, 04.03.2011

Pretpretresni sudija je doneo sledeću odluku u tzv. predmetu Medikus:

Potvrđuje se optužnica protiv L.D., D.J., S.H. i I.R. u vezi sa tačkom optužnice za protivpravno upražnjavanje medicinske delatnosti i zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja.

Optužnica se odbacuje u vezi sa tačkom optužnice za trgovinu ljudskim bićima i organizovani kriminal. Tužilaštvo je najavilo žalbu na odluku po pitanju tački optužnice koje nisu potvrđene.

Optužnica je delimično vraćena tužiocu da bi naveo neke činjenične detalje u vezi sa druga dva okrivljena lica i u pogledu dodatne tačke optužnice za protivpravno upražnjavanje medicinske delatnosti.