Jednak pristup pravdi je važan za žene

Priština, 08.03.2011

Prošlo je sto godina od proslavljanja prvog Međunarodnog Dana Žena. Od tada, milioni žena širom sveta zahtevale su politička prava i prava na rad, kao i usvajanje zakona koji ih štite od diskriminacije, garantujući im jednak pristup pravdi. Ipak, puna ravnopravnost nije postignuta ni u jednoj zemlji.

Za post-konfliktno društvo, poput kosovskog, jednak pristup pravdi i prestanak nekažnjavanja onih koji koriste nasilje nad ženama, su veoma važni elementi za uspostavljanje vladavine prava. Prošle godine je na Kosovu usvojen zakon koji se odnosi na problem nasilja u porodici i na osnovu kojeg su formirane institucije za pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici.

Povodom Međunarodnog Dana Žena, koji se obeležava 8-og marta svake godine, Šef Misije EULEX, Ksavijer Bot de Marnjak, dao je sledeću izjavu:

“Na Kosovu, opšti zakoni o ravnopravnost polova pružaju dobru osnovu za unapređenje najboljih postupaka u mnogim oblastima socijalne pravde, uključujući imovinska i nasledna prava.”

“Pozivam kosovske institucije da primenjuju relevantne zakone o ravnopravnosti polova. Osoblje EULEX-a je u potpunosti spremno da podrži taj poduhvat kao deo našeg mandata. Želim da naglasim da EULEX obećava da će se boriti protiv bilo koje diskriminacije zasnovane na polu. S tim u vezi, ravnopravna zaštita u skladu sa zakonima i ravnopravan pristup pravdi moraju biti zagarantovani za sve žene i muškarce na Kosovu. Povodom obeležavanja ovog važnog datuma, želim da izrazim da nastavljam sa svojom podrškom ženama na Kosovu.”