Carina napreduje na različitim frontovima

8. april 2011.

 

Tokom poslednjih nedelja, EULEX-ova mobilna carinska jedinica je zajedno sa Kosovskom carinom – na mestima graničnih prelaza (MGP), prištinskom aerodromu, terminalu u Mitrovici i na drugim terminalima zabeležila brojne uspehe u svojim glavnim aktivnostima, uglavnom u podučavanju, nadgledanju i savetovanju Kosovske carine.

PNS (podučavanje, nadgledanje i savetovanje) ima za cilj da ojača i pomogne Kosovsku carinu u ostvarivanju najboljih praksi EU. Primeri kada EULEX-ova carina primenjuje PNS nad Kosovskom carinom uključuju podučavanje i savetovanje u vezi sa suzbijanjem prevara u oblasti trgovine, uvođenje unapređenog upitnika za putnike, procedure pretresa vozila, profilisanje i bolji obaveštajni rad.

Nedavna dostignuća EULEX-ove carine ostvarena zajedno sa Kosovskom carinom uključuju sledeće:

  • Dana 28. marta 2011., 13,000 eura i 29. marta 2011. 18,465 eura je otkriveno na prištinskom aerodromu kod različitih putnika koji su putovali u Istanbul. Ovo je rezultiralo odgovarajućim kaznama u iznosu od 3,250 eura i 4,616 eura. U oba slučaja EULEX-ova Mobilna carinska jedinica je zatražila od Kosovske carine da izvrši kontrolu putnika koji su odlazili.
  • Dana 24. marta 2011., kopije luksuznih robnih marki uvezenih iz Kine, uključujući cipele, odeću, tašne i kaiševe, vredne 10,491 eura, zadržani su na prištinskom aerodromu jer je prekršeno pravo na intelektualnu svojinu.
  • Pravljenje profila potencijalnih krijumčara oružja od strane EULEX-ove carine i Kosovske carine, jedinice FAST (Fleksibilnog tima za borbu protiv krijumčarenja), dovelo je do dva nedavna otkrića na graničnim prelazima Cafa Prušit i Vrbnica: pištolj sakriven u poklopcu motora, i pušku sačmaru sa 65 patrona u prtljažniku vozila na graničnom prelazu Vrbnica.
  • Dva slučaja nedavne intervencije EULEX-ove Mobilne carinske jedinice otkrila su 60 tona smrznute govedine sa isteklim rokom trajanja namenjene za ljudsku upotrebu na Kosovu. Lažno uverenje o poreklu mesa potvrđivalo je da je meso stiglo iz Brazila, iako je mesto porekla Indija. Pre otkrića EULEX-ova Mobilna jedinica je isticala potrebu da se uvoz mesa tretira kao rizičan i vredan pažnje.