Izjava vršioca dužnosti šefa misije, g-dina Endija Sparksa povodom Dana nestalih lica na Kosovu, 27. aprila

26. april 2011.

Otprilike 1.800 ljudi se nakon sukoba na Kosovu i dalje smatra nestalim. Iz tog razloga EULEX pomaže odeljenju za sudsku medicine (OSM) koje je u sklopu kosovskog Ministarstva pravde u njegovim intenzivnim naporima da se ustanovi sudbina nestalih. Pored toga, EULEX/OSM ostvaruje intenzivnu koordinaciju sa udruženjima porodica, samim porodicama i sa nekoliko drugih aktera. U svrhu sprovođenja tih delatnosti, EULEX je takođe u kontaktu sa organima vlasti u Srbiji.

10 godina nakon što su ovi tragični događaji odneli toliko mnogo ljudi, EULEX i OSM nastavljaju sa pronalaženjem njihovih ostataka. Od kada je EULEX započeo da radi sa Ministarstvom pravde, otkriveno je preko 220 ljudskih ostataka, koji su bili identifikovani i vraćeni porodicama. To je rezultat sveobuhvatnog istraživanja i dvaju aktivnosti na terenu, sa više od 260 terenskih aktivnosti. Razmotreno je na hiljade dokumenata i više od 1.300 uzoraka kostiju poslato je na analizu DNK.

Ove godine smo započeli sa obukom jedinica OSM u ekshumacijama i istraživanju slučajeva pogrešnih identifikacija. Pored toga, doktori iz EULEX-a nastavljaju sa podučavanjem i praćenjem aktivnosti lokalnih doktora forenzičke medicine u razvoju modernog odeljenja forenzičke medicine. Sav taj rad je učinjen u cilju razvijanja lokalnih kapaciteta na održiv način, da bi MP moglo da nastavi sa svojim radom u budućnosti na visoko profesionalan način.

U međuvremenu EULEX će nastaviti da podržava Odeljenje za sudsku medicinu u njegovim naporima da se ustanovi sudbina onih koji se još uvek vode kao nestali.