Tužioci iz regiona Mitrovice pokreću novi program saradnje u cilju jačanja pravosudnog sistema Kosova

17. maj 2011.

Tužioci EULEX-a i Kosova iz regiona Mitrovice danas su razmatrali i dogovorili nove planove za zajednički rad kroz aktivnosti nadgledanja, podučavanja i savetovanja (NPS) tokom simpozijuma u Peći.

Glavni tužilac EULEX-a, Johanes Vresvijk i glavni državni tužilac, Ismet Kabaši, učestvovali u programu tokom diskusije i formalnog ručka.

Johanes van Vresvijk je rekao:

„Nadgledanje, podučavanje i savetovanje (NPS) naša su ulaganja u dugoročno jačanje pravosudnog sistema Kosova. To je od apsolutnog značaja za integraciju Kosova u EU.

Ovaj novi program će unaprediti učinak, povećati transparentnost i odgovornost tužilaštva zasnovanog na međunarodnim standardima i najboljoj evropskoj praksi. Radi se o kosovskim tužiocima koji istražuju slučajeve uz pomoć i podršku kolega iz EULEX-a, kada je to potrebno. To obuhvata sve dužnosti tužilaca, npr: sakupljanje informacija, konfiskaciju mere alternativnog pritvora i odnos između policije i tužilaca. Za region Mitrovice dogovorili smo da će se velika pažnja posvetiti krivičnim predmetima.

Današnja radionica obeležava značajan korak za razmenu iskustava i saradnju između pandana. Takođe, pomoći će da se obezbedi integrisanje naših planova za NPS širom Kosova.“.

Ismet Kabaši je rekao:

„Tužioci EULEX-a imaju odlučujuću ulogu za tužioce Republike Kosova, prvenstveno u pogledu nadgledanja, podučavanja i savetovanja prenoseći najbolje prakse sistema tužilaštava iz svojih zemalja. Imajući u vidu te uspehe, tužioci EULEX-a bi trebalo da se ubuduće angažuju uglavnom na nadgledanje, podučavanje i savetovanje domaćih tužilaca a da preuzimaju sve manje izvršnih ovlašćenja.

Što se tiče regiona Mitrovice, kada govorimo o polju izvršnih ovlašćenja, EULEX bi trebalo da prvenstveno radi u mešovitim timovima. Timski rad je najbolji i najuspešniji način za stvaranje transparentnog i nezavisnog sistema tužilaštva u Republici Kosovo, da bi on funkcionisao u skladu sa najboljim standardima zemalja Evropske unije.“.

     
Slike: