Opštinski sud u Prizrenu odbacio optužbe protiv bivše sudinice

Priština, 8. jun 2011.

Danas je EULEX-ov sudija u Opštinskom sudu u Prizrenu odbacio optužbe protiv bivše sudinice iz Okružnog suda u Prištini, Z.Ð..

Osumnjičena se teretila za zloupotrebu službenog položaja i nezakonito pružanje pravne pomoći koji nije u skladu sa Krivičnim zakonom Kosova.

Nakon pretpretresnog postupka, predsedavajući EULEX-ov sudija, delujući u skraćenom postupku, je utvrdio da ne postoji dovoljno dokaza.

Tužilaštvo je zastupao kosovske tužilac iz Kancelarije Specijalnog Tužilaštva (KSTK).

Tokom istog zasedanja, predsedavajući sudija je odlučio da nastavi postupak protiv drugog osumnjičenog koji se tereti za falsifikovanje dokumenata i zakazao glavni pretres za 14. jun.