Muškarac zatvoren zbog ubistva trudnice

14. jun 2011.

Veće EULEX-ovih sudija u Okružnom sudu u Mitrovici (OS) osudilo je D.R. na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina zbog teškog ubistva, neovlašćenog vlasništva i posedovanja/upotrebe oružja.

D.R. je 26.11.2007. god. hicem usmrtio E.H.-B.. D.R. je znao da je žrtva bila trudna.

Presuda je zasnovana na dogovoru o priznanju krivice koji su strane potpisale 6. juna a koji je OS u Mitrovici prihvatio prošle sedmice, 7. juna. S obzirom na to da kazna zatvora koju je izrekao sud ne prelazi trajanje od 13 do 15 godina, kako je predloženo u dogovoru o priznanju krivice, na odluku nije dozvoljena žalba.