Specijalno tužilaštvo objavljuje statistički izveštaj

30. jun 2011.

Specijalno tužilaštvo Kosova (STRK) objavilo je izveštaj o svom radu tokom proteklih 12 meseci, u kojem ističe postignuti napredak u borbi protiv teškog kriminala, uključujući organizovani kriminal i prostituciju. Ovaj izveštaj pokriva period od meseca jula 2010. do meseca juna 2011. godine i u njemu se navode aktivnosti u kojima je STRK učestvovalo, uključujući pretrese i hapšenja izvedene pod nadzorom specijalnih tužilaca, kao i jedan broj predmeta povezanih sa korupcijom, ratnim zločinima, terorizmom, organizovanim i finansijskim kriminalom, nad kojima se trenutno vode istrage. Ovaj izveštaj doprinosi transparentnosti i odgovornosti STRK.

Izabel Arnal, šef STRK izjavila je da se STRK efektivno izborilo sa izazovima koji su proistekli iz predmeta preuzetih od UNMIK-a i kasnijih krivičnih delatnosti.

„STRK je obeležila uspešan početak u svojim pokušajima da reši neke od najtežih krivičnih predmeta na Kosovu. Znam da još mnoga toga treba da se uradi, ali ovaj izveštaj pokazuje da je postignut značajan napredak. Statistički podaci govore sami. Takođe moram da vas podsetim na to da je za vrlo komplikovane i teške istrage potrebno vremena. Ja ne očekujem da se takve istrage sprovedu brže nego u bilo kojoj drugoj zemlji EU. Prema tome moramo imati strpljenja. Plodovi našeg rada su već svima vidljivi. Dobar primer za to su osude u predmetu Reka Tisa, koji je obuhvatao krijumčarenje ljudima i organizovani kriminal”, rekla je Arnal.

Ona je takođe pohvalila blisku saradnju između lokalnog i međunarodnog osoblja:

„STRK predstavlja veoma dobar primer bliske saradnje između lokalnih tužilaca i policije i tužilaca iz EULEX-a. Naš napredak ne bi bio moguć bez ove bliske saradnje i obostrane podrške.“

Arnal je izjavila da nam predstoje mnogi izazovi, ali da je STRK ostvarilo dobar početak. Pored toga , ona je rekla da je kvalitetno savetovanje bitno za budući rad, kako bi se neke izvršne funkcije mogle kompletno preneti na lokalno osoblje.

U toku perioda koji ovaj izveštaj pokriva STRK je u saradnji sa KP i EULEX Policijom izvela više od 28 pretpretresnih operativnih postupaka, uključujući pretrese i hapšenja. Kada je reč o predmetima nasleđenim od UNMIK-a završeno je 111 od ukupno 179 otvorenih istraga.

• Kompletan izveštaj je dostupan na: Kancelarija Specijalnog Tužilaštva - STATISTIČKA BROŠURA