Presuda u slučaju povezanim sa korupcijom

08. jul 2011. god.

Dana 07.07.2011. godine sudsko mešovito veće sastavljeno od EULEX-ovih i kosovskih sudija Okružnog suda u Prištini proglasilo je A.A. i V.F. nevinim, za krivično delo zloupotrebe službene dužnosti ili ovlašćenja, shodno članu 339, stav 1, Krivičnog zakona Kosova (KZK).

Sudsko veće proglasilo je A.A. nevinim zbog nedovoljnih dokaza da je imao nameru da ostvari nezakonitu materijalnu korist za drugu osobu, da je zloupotrebio svoj zvaničan položaj i da je prekoračio granice svojih ovlašćenja.

V.F. proglašena je nevinom zbog nedovoljnih dokaza da je imala nameru da ostvari nezakonitu materijalnu korist za drugu osobu ili poslovnu organizaciju, da je zloupotrebila svoj zvanični položaj i da nije uspela da obavlja svoje zvanične dužnosti.

Strane mogu podneti žalbu u roku od petnaest (15) dana od dana prijema presude.