Presuda u slučaju oružanog napada

15. jul 2011 god.

Sudsko veće EULEX-ovih sudija iz Okružnog suda u Mitrovici proglasilo je Š.K. krivim za krivična dela nanošenja teških telesnih povreda, nezakonitog vlasništva, kontrole, posedovanja i/ili upotrebe oružja. Sud je osudio optuženog na zbirnu kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina.

Dokazano je da je optuženi, bivši pripadnik Kosovskih snaga bezbednosti (KSB) dana 17. septembra 2010. godine ispalio najmanje pet metaka u oštećenog B.O., komandira 3. bataljona KSB-a, pri čemu mu je naneo teške povrede.

Presuda je objavljena 13. jula 2011. godine. Advokat odbrane je najavio podnošenje žalbe na presudu.

Dispozitiv presude može se pronaći na sledećem linku: kliknuti ovde.