Presuda Vrhovnog suda u slučaju zloupotrebe službenog položaja

15. jul 2011. god.

Mešovito sudsko veće, sastavljeno do dvoje sudija sa Kosova i jednog EULEX-ovog sudije u Vrhovnom sudu, je u presudi u vezi sa žalbom, većim delom potvrdilo i delimično izmenilo prvostepenu presudu Okružnog suda u Prištini, protiv N.D. i A.A. od 10. novembra 2010 godine.

Vrhovni sud je potvrdio presudu i kaznu N.D. zbog zloupotrebe službenog položaja.

Vrhovni sud izmenio je prvostepenu presudu zbog formalnih razloga u vezi sa doprinosom A.A., i ponovno je napisao dispozitiv presude, dok je kvalifikacija doprinosa A.A. kao pomoćnika pri zloupotrebi položaja počinjenoj od strane bila zadržana. Vrhovni sud je takođe naložio optuženima da zajednički nadoknade Skupštini novčani iznos od 1.540 evra za štetu koja je proizašla iz tih krivičnih dela. Poništena je zabrana na osnovu koje N.D. nije smeo da obavlja javne funkcije.

Slučaj je povezan sa kupovinom imovine i usluga na osnovu naloga izdatog od strane N.D., koja je isplaćena iz budžeta Skupštine, ali je bila upotrebljavana u privatne svrhe. N.D. je, tokom tog perioda obavljao funkciju Predsednika Skupštine, a A.A. bio je Savetnik za bezbednost Predsednika Skupštine.

Okružni sud je 2010. godine ustanovio da je N.D. kriv za zloupotrebu službenog položaja i osudio ga na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana i šest meseci. A.A. je pomogao u izvršavanju krivičnog dela i on je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci. Obe presude bile su supendovane sa periodom verifikacije u trajanju od 2 godine. Pored toga, sud je naložio zabranu obavljanja javnih funkcije tokom perioda od dve godine nakon odsluživanja kazne.

Ova presuda je objavljena 13. jula 2011. godine. Presuda Vrhovnog suda je konačna. Protiv ove presude ne postoje pravne mere.