Presuda Vrhovnog suda po žalbi

25. avgust 2011.

Mešovito veće EULEX-ovih i kosovskih sudija Vrhovnog suda donelo je 24. avgusta presudu po žalbi optuženih A.H., M.Ć. i D.S.. Vrhovni sud je delimično usvojio žalbu, ocenjujući da su kazne koje je odredio Okružni sud u Prištini bile previsoke. Stoga su kazne smanjene. Ostatak prvobitne presude je potvrđen.

Okrivljenima je izrečena smanjena ukupna kazna zatvora u trajanju od 14 godina (A.H.), 15 godina (M.Ć.) i 11 godina i četiri meseca (D.S.).

Okružni sud u Prištini proglasio je A.H. i M.Ć. krivim za pokušaj teškog ubistva u saizvršilaštvu u dve prilike, kao i za neovlašćeno posedovanje/upotrebu oružja. D.S. je bio proglašen krivim za pokušaj teškog ubistva kao saučesnik jednom prilikom, kao i za neovlašćeno posedovanje/upotrebu oružja. A.H. i M.Ć. su dana 28. februara 2007. godine, pucajući iz vatrenog oružja u njegov automobil, pokušali da ubiju A.B., koji je u to vreme bio direktor Regulatornog organa za telekomunikacije. Dana 12. aprila 2007. godine A.H. i M.Ć. su ponovo pokušali isto, a u ovom napadu je učestvovao i D.S.. Napali su automobil A.B. ručnom granatom i sa dva minobacača. U oba napada bilo je i drugih ljudi u automobilu, a u drugom napadu bilo je prisutno još jedno vozilo policajaca u pratnji. Stoga su i njihovi životi bili ugroženi.