Odbačena optužnica u slučaju u vezi sa Carinom

EULEX-ov pretpretresni sudija iz Okružnog suda u Prištini je odbacio optužnicu koja je podignuta u vezi sa slučajem N.H. i L.R.

Ove dve osobe su šef Kosovske carine i šef pravnog odeljenja Kosovske carine.

Oni su se teretili za “zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja” i “zloupotrebu ekonomskih ovlašćenja”.

Optužnica je odbačena na zakonskim osnovama. Sudija nije zaključio da postoji realna verovatnoća da će osumnjičeni biti proglašeni krivim tokom glavnog pretresa. Nije postojala osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivično delo.