EULEX-ove akcije na prelazima na severu Kosova od 16. septembra

15. septembar. 2011

Carina i policija EULEX-a će sprovesti operativne poslove na prelazima 1 i 31 (Jarinje i Brnjak) od 16. septembra. To će biti u skladu sa izvršnim mandatom EULEX-a.

U stvari, to znači da će EULEX pomoći u sprovođenju sporazuma o carinskom pečatu postignutog u Briselu, 2. septembra u okviru dijaloga posredstvom EU.

Sporazum o carinskom pečatu je poslednji delić koji je potreban da bi se pokrenuo odgovarajući carinski sistem, koji smo spremni da pokrenemo. Kosovo je postalo jedinstveno carinsko područje u okviru UNMIK-a u 2000 i smatrano je takvim od strane EU od tada. Sporazum, koji nema nikakve veze sa statusom, predstavlja veliki korak ka vladavini prava na Kosovu, što je u interesu svih zajednica. Odsustvo funkcionisanja carinskog sistema širom Kosova je omogućilo razvoj nelegalnih aktivnosti, posebno, ali ne i isključivo na severu Kosova.

Sada ćemo biti mnogo bolje opremljeni da se nosimo sa ovim. To je važan korak napred, i svi će imati koristi. Carinske operacije na prelazima biće sprovedene od strane kvalifikovanih carinskih eksperata iz EULEX-a, uz prisustvo Kosovskih carinskih službenika.

EULEX poziva sve građane da podrže ove mere u cilju poboljšanja vladavine prava za sve.

Detalji ovih mera uključuju:

  • Prelaz Brnjak će biti otvoren za lični saobraćaj i nekomercijalnu robu, kao i za komercijalni saobraćaj i komercijalnu robu. Uvoz komercijalne robe preko Prelaza Brnjak mora da prodje kroz carinski terminal u južnom delu Mitrovice.
  • Prelaz Jarinje biće otvoren samo za lični saobraćaj i nekomercijalnu robe do uspostavljanja odgovarajuće infrastructure na prelazu.
  • Sva komercijalna roba koja podleže plaćanju akciza (kao što su alkohol, cigarete i gorivo) mora proći kroz carinsku proveru na Prelazu Merdare ili na bilo kom drugom prelazu ovlašćenom za komercijalni saobraćaj.