Sastanak Združenog odbora za koordinaciju vladavine prava

28. septembar 2011. god.

Združeni odbor za koordinaciju vladavine prava (ZOKVP) održao je svoj 23. redovni sastanak danas u sedištu EULEX-a u Prištini. Sastanku su predsedavali Gzavije de Marnak, šef EULEX-a, Hajredin Kuči, zamenik premijera Kosova i ministar pravde, i Kaldun Sino, vršilac dužnosti šefa Kancelarije za vezu Evropske komisije na Kosovu.

 

Učesnici su razgovarali o dva važna zakona: nacrt krivičnog zakonika i zakon o zapleni imovine stečene kriminalnim radnjama. Oni su se složili da je zaplena delotvoran mehanizam kažnjavanja i odvraćanja kriminalaca. Najnovije informacije o Sistemu kontrole granice koje je izneo Obaveštajno-finansijski centar takođe su bile predmet razgovora.

ZOKVP je otpočeo strateško planiranje da bi definisao svoje prioritete u narednih 12 meseci nakon objavljivanja izveštaja o napretku.

Posle sastanka, šef misije EULEX-a de Marnak, rekao je:

„Iako se puno pažnje trenutno poklanja situaciji na severu Kosova, ne smemo da zaboravimo da su u toku mnogi drugi napori u cilju unapređenja vladavine prava širom Kosova. Od uspostavljanja savremenog krivičnog zakonika preko izgradnje sistema za kontrolu granice do borbe protiv korupcije i unapređenja međunarodne pravne saradnje, Kosovo je preduzelo širok spektar važnih reformi. Te reforme će još više približiti Kosovo evropskim standardima.”.

Zamenik premijera i ministar pravde, Hajredin Kuči, rekao je:

„Uspeli smo da koordinišemo svoje aktivnosti između Vlade Kosova, EULEX-a, Kancelarije za vezu EK i samim tim, uspeli smo da ostvarimo posebne rezultate u oblasti pravosuđa, vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, i ubrzali smo ispunjenje zadataka u pravcu integracije u Evropsku uniju.”.

„Ono što bih posebno želeo da naglasim jeste da je angažovanje pripadnika kosovske carine i policije na prelazima 1 i 31 bila neophodna i odlučna mera za unapređenje vladavine prava a to ne bi bilo moguće ostvariti u potpunosti bez EULEX-a i KFOR-a i, u ime Vlade Kosova, želeo bih da im se zahvalim na tome.“ – dodao je on.

Vršilac dužnosti Kancelarije za vezu EK, Kaldun Sino, rekao je:

„Združeni odbor za koordinaciju vladavine prava predstavlja presudan strateški forum za organe Evropske unije i Kosova u koordinisanju naših napora da bi se unapredili sistemi pravosuđa i vladavine prava. Danas mi je bilo posebno zadovoljstvo da objavim da je završen Sistem za kontrolu granice, koji predstavlja važan mehanizam koji će unaprediti borbu protiv graničnog kriminala. Sada bi trebalo da se okrenemo predstojećem izveštaju o napretku i da odredimo prioritete za narednu godinu.“