EULEX čestitao Kosovskoj Carinu i Policiji na zapleni droge

1. decembar 2011.

Viši policijski i carinski zvaničnici EULEX-a pohvalili su rad njihovih lokalnih kolega prilikom zaplene velike količine droge, za koju se pretpostavlja da je heroin.

U utorak, 29. novembra pronađeno je dvadeset i pet kilograma droge pronađeno je u autobusu na graničnom prelazu Đeneral Janković, između Kosova i Makedonije. Nakon toga kosovska policija sprovela je nekoliko akcija hapšenja.

“Veoma je ohrabrujuće videti da su kosovska carina i kosovska granična policija demonstrirale inicijativu i entuzijazam tokom ove operacije. Količina droge zaplenjene ovom prilikom je znatna, i ona čini oko 50% od ukupne količine heroina zaplenjenog na Kosovu tokom prethodne godine. Ova uspešna operacija pokazuje koliko su napredovale lokalne agencije koje se bave sprovođenjem zakona,” izjavio je Majk Marsden, Šef EULEX Carine.

“Kosovskoj policiji takođe treba čestitati na njenom učešću u zapleni,” izjavio je Rene Bumendil, Zamenik Šefa EULEX Policije. “Operacije poput ove demonstriraju rastući profesionalizam KP i nadamo se da će u budućnosti biti sprovedeno više takvih operacija,” dodao je.

Pripadnici EULEX carine i policije nastavljaju da sarađuju sa lokalnim agencijama zaduženim za sprovođenje zakona, podržavajući ih u nadgledanju, podučavanju i savetovanju prilikom ozbiljnih slučajeva kao što je to bio ovaj slučaj sa drogom.