Odbačena optužnica

15. decembar 2011.

Dana 12. decembra 2011. godine EULEX-ov sudija u Okružnom sudu u Prištini doneo je odluku kojom su odbačene sve optužbe protiv bivšeg guvernera Centralne banke Kosova.

Sudija je odbacio svih pet tačaka optužnice protiv H.R., koje su uključivale krivična dela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, unovčavanje uticaja i prevara.

Za neke od tačaka obrazloženje za njihovo odbacivanje zasnivalo se na mišljenju da, iako je bivši guverner preduzeo neke neodgovarajuće aktivnosti, njegovo ponašanje nije bilo povezano sa zloupotrebom bilo kog službenog ovlašćenja ili nadležnosti, i da stoga nije došlo ni do kakve zloupotrebe službenog položaja. Po drugim tačkama sudija nije našao dovoljno dokaza da podrži dobro osnovanu sumnju da je osumnjičeni počinio druga krivična dela navedena u optužnici.

Optužnica je potvrđena samo u vezi sa tačkom 6 (zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja) protiv I.M., s obzirom na to da je postojalo dovoljno dokaza da se podrži dobro osnovana sumnja da je on počinio krivično delo.