Matične knjige – predata prva knjiga

20. decembar 2011.

Zamenik šefa EULEX misije, Endi Sparks (Andy Sparkes), danas je zamenici premijera Kosova, Editi Tahiri, predao prvu overenu kopiju matičnih knjiga. Ova dokumenta, koja pokrivaju opštine Janjevo i Lipljan, sastoje se od izvoda iz matičnih knjiga rođenih.

EULEX je ova dokumenta overio 6. decembra, kao deo sporazuma postignutog 2. jula 2011. godine u okviru dijaloga kojim je posredovala EU. Kada se sporazum u potpunosti bude sproveo, on će doprineti uvođenju održivih i poverljivih matičnih knjiga na Kosovu, što je predviđeno u Izveštaju Evropske komisije o napretku, i poslužiće kao buduća referentna tačka na putu ka otpočinjanju dijaloga o vizama.

Zamenik šefa EULEX misije, Endi Sparks (Andy Sparkes), je nakon predaje dokumenata izjavio:

"Ovo je dobar primer angažovanja EULEX-a u sprovođenje svih sporazuma koji su postignuti kroz dijalog između Prištine i Beograda, a kojim posreduje Brisel. Iako još mnoga toga treba da bude urađeno, ovaj proces napreduje, a EULEX, ubeđen u pozitivne rezultate, ohrabruje obe strane da nastave da rade.“

Pouzdano civilno stanje je od suštinske važnosti za obične ljude, jer im pruža pravnu sigurnost. Civilno stanje sadrži sve relevantne informacije o različitim razdobljima u životu pojedinaca, kao što su rođenje, sklapanje braka ili smrt. Ovo je samo početak procesa. Postoji više od četrnaest hiljada originalnih matičnih knjiga koje će biti skenirane, kopirane i overene.