Šef Misije EULEX posetio granični prelaz Đeneral Janković

24. januar 2012, Priština

Danas je Šef EULEX-a, Gzavije de Marnjak, posetio granični prelaz Đeneral Janković, gde se sastao sa oficirima granične policije Kosova i carinskim službenicima Kosova i EULEX-a.

Tokom posete de Marnjak se upoznao sa uslovima, kapacitetima, sistemom upravljanja granicom i prekograničnom saradnjom i sa aktivnostima koje sprovode pripadnici carinske službe i granične policije.

Za vreme posete bili su prisutni Šef Carinske komponente EULEX-a Majkl Marsden, Zamenik Šefa Policijske komponente Rene Bumendil, kao i Fisinik Visoka, Šef graničnog prelaza i Bedri Beriša, komandir KP na graničnom prelazu.

De Marnjak je izjavio da pripadnici kosovske carine i policije imaju veoma dobru priliku da steknu iskustvo i znanje tokom saradnje sa njihovim međunarodnim kolegama.

“Prošle nedelje imali smo veoma važnu posetu Cecilije Malmstrom, Komesara EU za unutrašnje poslove u vezi sa procesom vizne liberalizacije. Uveren sam da će carinski i policijski službenici Kosova imati ključnu ulogu u tom procesu. EULEX je spreman da vam pomogne koliko god može,” izjavio je de Marnjak.