Imenovan šef Kancelarije specijalnog tužilaštva

27. januar 2012.

EULEX je imenovao Ane Signe Justesen za novog šefa Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova. G-đa Justesen ima skoro trideset godina radnog iskustva u oblasti vladavine prava u Danskoj. Deset godina je radila na položaju šefa gde je bila odgovorna za vođenje zajedničkih timova policije i tužilaca i vođenje istraga.

“Radujem se novom poslu na kojem ću kombinovati izvršne poslove u upravi i saradnju sa lokalnim kolegama i istražnom policijom ”, izjavila je g-đa Signe Justesen.

Do sada je g-đa Ane Signe Justesen radila u EULEX-u na funkciji savetnika za novouspostavljeni Tužilački savet Kosova (TSK).

“Uzimajući u obzir moje prethodno radno iskustvo u TSK, svesna sam mnogih problema i izazova sa kojima se suočavaju moje lokalne kolege. To će mi pomoći u daljem jačanju saradnje među tužiocima u KSTK-u”, rekla je g-đa Justesen.

Osim toga, misija je izabrala i novog Glavnog tužioca EULEX-a koji treba da stigne na Kosovo i preuzme svoju dužnost. Uskoro ćemo saopštiti više pojedinosti o tome.