Imenovan novi glavni tužilac u EULEX-u

30. januar 2012.

EULEX je imenovao Jaroslavu Novotnu za svog novog glavnog tužioca. Novotna već više od trideset godina radi kao tužilac, a njeno poslednje radno mesto bilo je u Kancelariji vrhovnog tužilaštva Češke.

Ona je posebno kvalifikovana za rad na predmetima koji su povezani sa trgovinom droge i organizovanim kriminalom. Ona je takođe stručnjak za pravnu saradnju u krivičnim stvarima. Novotna je bila predstavnik Češke u misiji Eurojust u Haškom tribunalu, gde je uglavnom radila na saradnji između Češke i ostalih nadležnih organa država članica EU.

Novoimenovani glavni tužilac u EULEX-u će odmah preuzeti svoju dužnost.