Žalba tužilaštva

31. januar 2012. godine, Mitrovica

EULEX-ov tužilac u Okružnom sudu u Mitrovici, podneo je žalbu u ponedeljak, 30. januara, u predmetu lica koje je uhapšeno u vezi sa ubistvom pripadnika Kosovske policije. Uhapšeno lice je pušteno u petak, 27. januara, jer je pretpretresni sudija, između ostalog rekao da nije isključeno da je dato lice pogrešno identifikovano i da, stoga, nema dovoljno osnova za pritvor. Veće sudija će odlučivati po žalbi tužilaštva.

Nakon združenog istražnog rada EULEX-a i KP, 26.01.2012. godine, policija je uhapsila lice traženo u vezi sa ubistvom pripadnika KP, E.Z., od 26.07.2011. god. Hapšenje je izvršeno u selu Čabra na severu Kosova. Istragu ubistva E.Z. združeno sprovode EULEX, Kosovska policija i tužioci.

Istraga, krivično gonjenje i sudsko rešavanje teških krivičnih dela na Kosovu deo su izvršnog EULEX-ovog mandata.