Delimično potvrđena optužnica u slučaju PTK

Priština, 1. februar 2012.

EULEX-ov sudija iz Okružnog suda u Prištini delimično je potvrdio optužnicu protiv petorice osumnjičenih u vezi sa sporazumom o Operateru Virtualne Mobilne Mreže (OVMM) sklopljenim između PTK i Dardafon d.o.o. i naknadnim prenosom licence na Dardafon.net d.o.o., 2008. i 2009. godine.

Pretpretresni sudija je potvrdio tri tačke optužnice protiv I.B., pravnog zastupnika Dardafon d.o.o. i Dardafon.net d.o.o, B.D. i Š.D., dvojice vlasnika privatnih kompanija koje pripadaju Devoli grupi (Tačka 1: Prevara, u suprotnosti sa članom 261 Krivičnog zakona Kosova (KZK); Tačka 2: Potpisivanje štetnih ugovora, u suprotnosti sa članom 237 KZK-a; i Tačka 4: Falsifikovanje dokumenata, u suprotnosti sa članom 332 KZK-a).

Sudija je takođe potvrdio tri tačke optužnice protiv Š.H., Glavnog izvršnog službenika PTK i R.Đ., predsedavajućeg Odbora direktora PTK (Tačka 6: Potpisivanje štetnih ugovora, član 237 KZK-a; i Tačke 7 i 10: Zloupotreba službenog položaja, član 339 KZK-a).

Dve tačke optužnice protiv I.B., B.D. i Š.D. su odbačene (Tačka 3: Zloupotreba poverenja; i Tačka 5: Organizovani kriminal). Pretpretresni sudija je takođe odbacio dve tačke optužnice protiv Š.H. i R.Đ. (Tačke 8 i 9: Zloupotreba ovlašćenja u privredi).

Tužilac može da podnese žalbu na odluku u roku od tri dana od uručenja iste.

Optužnicu je dana 9. juna 2011. godine podigao tužilac EULEX-a pri Kancelariji specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).

Optužnica je rezultat istrage koju je u junu 2010. godine pokrenuo EULEX-ov tužilac iz KSTK u saradnji Finansijskom obaveštajnom jedinicom policije EULEX-a. Tokom pretresa koji je izvršen 15. jula 2010. godine, istražitelji su zaplenili velike količine materijala koji je bio ispitan od strane KSTK. U vezi sa zaplenjenim materijalom takođe su izvršene i ključne stručne analize. U vezi sa ovim slučajem bili su intervjuisani i brojni svedoci.

Istrage, krivično gonjenje i suđenja u vezi sa slučajevima korupcije i organizovanog kriminala na Kosovu deo su izvršnog EULEX-ovog mandata.