Posvećenost Evropske unije Kosovu

6. februar, 2012., Priština

Novi šef kancelarije Specijalnog predstavnika EU/Kancelarije EU Samuel Žbogar je rekao da je Kosovo ušlo u ključnu fazu odnosa sa EU. Govoreći na godišnjem prijemu EU u Prištini, g-din Žbogar je rekao da su nedavna poseta komesara EU za unutrašnje poslove, Sesilije Malmstrom i pokretanje dijaloga o vizama pozitivni događaji.

“Ovo je samo jedna manifestacija pozitivnog zamaha koji EU i Kosovo treba da nadograđuju. Što se nas tiče, promene u prisustvu EU, koje su stupile na snagu mojim imenovanjem, od presudnog su značaja za produbljivanje odnosa sa Kosovom. Prisustvo EU je sada efikasno objedinjeno. Time EU dobija jedan jedinstven, snažniji i jasniji glas”, rekao je Žbogar.

Šef EULEX-a Gzavije de Marnjak, kao jedno od glavnih tela Evropske unije na Kosovu blisko sarađuje sa Kancelarijom SPEU/Kancelarijom EU i institucijama Kosova. On je naglasio da će EULEX nastaviti da razvija i jača nezavisni i multietnički pravni sistem, multietničku policijsku i carinsku službu.

“Ipak, mi smo u potpunosti svesni da mora biti učinjeno više i posvećeni smo ostvarivanju tog cilja u bliskoj saradnji sa kosovskim vlastima. U ime EULEX-a, ja mogu da garantujem našu punu posvećenost. Ali, na kraju krajeva, od najveće je važnosti da kosovske vlasti preuzmu svoj deo odgovornosti”, rekao je de Marnjak.

Sumirajući ključna pitanja za 2012. godinu, de Marnjak i Žbogar su takođe naglasili podršku dijalogu, kao i bezuslovni i stalni pristup severu.