Presuda u slučaju krijumčarenja oružja

20. februar 2012 godine, Priština

Mešovito veće koje su činili dvoje sudija iz EULEX- i jedan lokalni sudija u Okružnom sudu u Mitrovici, dana 16. februara 2012. godine proglasilo je Dž.P., iz Bosne i Hercegovine, krivim za krivično delo neovlašćenog snabdevanja, prevoza, izrade, razmene ili prodaje oružja, u suprotnosti sa članom 327 Krivičnog zakona Kosova (KZK) i osudilo ga na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i deset meseci.

Uzimajući u obzir vreme koje je optuženi proveo u sudskom pritvoru, veće je donelo zasebnu presudu kojom se prekida sudski pritvor optuženog Prelevića i naložilo je njegovo trenutno puštanje na slobodu.

Aprila meseca 2010. godine, sedamnaest (17) pištolja i devet hiljada šest stotina četrdeset metaka (9640) koji su bili prebacivani iz Sarajeva na Kosovo zaplenjeno je u automobilu optuženog, kada ga je zaustavila carinska patrol u opštini Mitrovica.

Dana 15. februara 2012. godine EULEX-ov tužilac povukao je optužbe protiv druge dvojice optuženih u slučaju, H.A. i I.A., i kao posledica toga sud je odbacio optužbe podnete protiv njih.

H.A. bio je osumnjičen za krivična dela neovlašćenog snabdevanja, prevoza, izrade, razmene ili prodaje oružja, u suprotnosti sa članom 327 KZK, i neovlašćeno vlasništvo, kontrolu, posedovanje ili upotrebu oružja, u suprotnosti sa članom 328 KZK.

I.A. bio je osumnjičen za neovlašćeno vlasništvo, kontrolu, posedovanje ili upotrebu oružja, u suprotnosti sa članom 328 KZK, i optužbe su bile odbačene.

Tužilac u ovom slučaju bio je tužilac EULEX-a, koji je naveo da će uložiti žalbu na kaznu nametnutu optuženom Preleviću.

Istraga, krivično gonjenje i izricanje presuda u slučajevima teških krivičnih dela na Kosovu deo su izvršnog mandata EULEX-a.