Šef Misije posetio prelaze 1 i 31

28. februar 2012 godine, Priština

Šef EULEX-a Gzavije de Marnjak je danas, 28. februara 2012 godine boravio u poseti prelazima 1 i 31. Cilj njegove posete bio je da proceni uslove na terenu, da se upozna sa napretkom ostvarenim u poboljšanju uslova za rad, i da se sastane sa osobljem Misije. De Marnjak je razgovarao sa osobljem EULEX-a, KFOR-a i kosovskim osobljem prisutnim na prelazima da bi se upoznao sa njihovim stavovima i da bi im zahvalio na njihovim ličnim doprinosima.

“Kako se saobraćaj na prelazima ponovo uspostavlja - i svima nama je drago zbog toga – želeo sam da se lično uverim u to kako se stvari razvijaju i kako naši ljudi rade da bi poboljšali situaciju ovde,” izjavio je Šef Misije EULEX.

EULEX nastavlja da sprovodi svoj mandat i podržava sporazume postignute u pregovorima koji se vode pod pokroviteljstvom EU. Međutim, iako se situacija nedavno popravila, Misiji još uvek nedostaje stalna i bezuslovna sloboda pristupa na severu. To je preduslov za uspešno sprovođenje EULEX-ovog mandata, čime će biti poboljšana vladavina prava i obezbeđena dobrobit ljudima širom Kosova. .