Jedna osoba oslobođena optužbe za terorizam

6. mart 2012.

Danas je mešovito veće lokalnih i sudija iz EULEX-a u Okružnom sudu u Prištini, u nedostatku dokaza, oslobodilo M.K. optužbe za krivično delo aktivnog učestvovanja u terorističkoj organizaciji.

M.K. je bio optužen za ovo krivično delo optužnicom koju je jedan lokalni tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova (STRK) podneo Okružnom sudu u Prištini 18.

Strane imaju pravo da protiv ove presude podnesu žalbu u roku od petnaest dana od dana kada se stranama uruči primerak presude.