Presuda u slučaju pokušaja ubistva

13. mart 2012.

Dana 12. marta 2012. godine, mešovito sudsko veće sastavljeno od dvoje EULEX-ovih i jednog lokalnog sudije iz Okružnog suda u Gnjilanu, je odbacilo krivičnu prijavu protiv K.K. za pokušaj ubistva jer je javno tužilaštvo istu povuklo.

Optužnica protiv K.K. bila je podignuta 2002. godine, a 2005. godine ona je u odsustvu osuđena pred Okružnim sudom u Gnjilanu za krivično delo pokušaja ubistva na kaznu od 6 godina zatvora. Nakon uložene žalbe, Vrhovni sud je 2008. godine smanjio njenu kaznu na 5 godina zatvora. Na to je takođe uložena žalba i odluke su bile poništene. Slučaj je na ponovno suđenje vraćen Okružnom sudu u Gnjilanu koji je sada doneo odluku o odbacivanju krivične prijave.

Istraga, krivično gonjenje i suđenje teških krivičnih dela deo su izvršnog mandata EULEX-a.