EULEX organizuje niz predavanja po školama na celom Kosovu

19. mart 2012., Priština

EULEX je posetama srednjim školama i univerzitetima na celom Kosovu otpočeo svoj program informisanja mladih.

Tokom prošlog meseca na predavanjima iz raznih oblasti, koja su održali eksperti iz EULEX-a, učestvovali su studenti prava, političkih nauka i nauka o carini i bezbednosti. Program informisanja mladih 2012 otpočeo je predavanjima u Prištini i Gračanici, koja su održali zamenik šefa misije, jedan savetnik za borbu protiv korupcije, jedan sudija i dva doktora sudske medicine.

U utorak, 15. marta doktori sudske medicine, Carmen Barbu i Daniela Schillaci, posetile su medicinsku školu u Gračanici, gde su studentima govorile o svojim iskustvima u istragama na mestima zločina. One su sa studentima diskutovale o postupku sakupljanja pravnih dokaza kroz medicinske istrage.

U sredu, 7. marta , sudija iz EULEX-a, Malcolm Simmons posetio je Američku školu na Kosovu, u kojoj je sa studentima diskutovao o svojim iskustvima u kosovskom sudstvu. Koristeći primere krivičnih predmeta u kojima je on bio predsedavajući sudija, predstavio im je pregled dostignuća kosovskog sudstva i izazove sa kojima se ono suočava.

Jedan EULEX-ov savetnik Uprave KP za organizovani kriminal će tokom ove nedelje održati predavanje studentima prava na univerzitetu FAMA.

Cilj programa informisanja mladih je da doprinese jačanju svesti o vladavini prava i ohrabrivanju mladih da se aktivno interesuju za EULEX-ov rad i dostignuća, kao i za opštija pitanja koja se tiču sudstva, policije i carine. Šef EULEX-ove kancelarije za štampu i javno informisanje, Nicholas Hawton, objasnio je strategiju informisanja. „ Mi želimo da dopremo do mladih na Kosovu, zato što su oni budući donosioci odluka. Oni će u narednim godinama oblikovati vladavinu prava na Kosovu. Nadamo se da će se, kroz razmenu iskustava sa našim ekspertima, najbolje evropske prakse u vladavini prava i ovde ukoreniti”, rekao je Hawton.

Više informacija o programu informisanja mladih možete pronaći na EULEX-ovoj strani na internet (http://www.eulex-kosovo.eu), Facebook-u ((EULEX Kosovo (official), www.facebook.com/EULEX.KOSOVO) i Twitter-u (www.twitter.com/EULEXKosovo).