Šef misije EULEX-a sastao se sa državnim tužiocem Kosova

21. mart 2012., Priština

Šef misije EULEX-a, Gzavije de Marnjak je na sastanku održanom u Prištini naglasio stalnu potrebu za tesnom saradnjom između EULEX-a i Kancelarije državnog tužilaštva. G-din de Marnjak je razgovarao sa državnim tužiocem Kosova, Ismetom Kabašijem. Među ostalim pitanjima razgovarano je i o uticaju tekućeg strateškog razmatranja uloge misije EU za vladavinu prava.

Šef misije EULEX-a, Xavier de Marnhac sastao se sa državnim tužiocem Kosova, Ismet Kabashi

“Tokom naredne dve godine moraćemo tesno da sarađujemo, a posebno u pripremi terena za prenos dodatnih odgovornosti sa EULEX-a na lokalne tužioce. Takođe ćemo morati tesno da sarađujemo i u vezi sa dodeljivanjem slučajeva i tokom rane faze revidiranja postojećeg zakonodavstva,” naveo g-din de Marnjak.

G-din de Marnjak i g-din Kabaši su se složili da će saradnja između EULEX-a i Kancelarije državnog tužilaštva Kosova u razvijanju i jačanju institucija vladavine prava na Kosovu doprineti ne samo stvaranju nezavisnog sistema pravosuđa, već će imati i ključnu ulogu u utiranju puta viznoj liberalizaciji i procesu izvodljivosti u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Kao što je preporučeno od strane država članica EU, ovaj proces treba da napreduje na osnovu ostvarenih odrednica, a ne na osnovu vremenskog rasporeda. Obojica su se složila da prvo treba definisati i zajedno usvojiti odrednice.