EULEX-ova izjava o kretanju na severu

22. mart 2012., Priština

Misija vladavine prava EULEX bi još jednom želela da pojasni činjenicu da mi nismo bili uključeni ni u kakav dogovor koji se odnosi na uslove u vezi sa kretanjem EULEX-vog osoblja i vozila na severu Kosova. U nekim krugovima pojavili su se izveštaji da je EULEX bio deo takvih dogovora. To je netačno. Misija insistira na slobodnom, bezuslovnom i stalnom pristupu kada se radi o osoblju i vozilima. O tome se ne može pregovarati i to je apsolutni preduslov za misiju da bi nastavila sa ispunjavanjem svog mandata vladavine prava u tom delu Kosova.