Prelaz 1 (Jarinje) otvoren za komercijalnu robu

26. mart 2012.

Jutros je Prelaz 1 (Jarinje) otvoren za komercijalni saobraćaj, u okviru opšteg procesa normalizacije carinske kontrole na severu Kosova.

Nakon preduzimanja ove mere Prelaz 1 i Prelaz 31 sada u potpunosti funkcionišu za komercijalni i nekomercijalni saobraćaj. Prelaz 1 je jula meseca 2011. godine bio privremeno zatvoren za komercijalni saobraćaj, usled nasilnih incidenata tokom kojih su objekti na prelazu oštećeni i bilo je neophodno renovirati ih.

Na oba prelaza kontrolu vrše policijski i carinski službenici iz EULEX-a u saradnji sa njihovim kolegama iz Policije i Carine Kosova. Carinjenje komercijalne robe se vrši na terminalu u Mitrovici. Uvoz akcizne robe, kao što su alkohol, cigarete i gorivo i dalje je dozvoljen jedino na prelazu u Merdaru.

EULEX trenutno odvija kampanju javnog informisanja putem letaka i spotova na radiju, kako bi obavestio lokalno stanovništvo o postupcima na prelazima.